Jeżeli produkt nie spełnia oczekiwań, przysługuje 14-dniowy termin odstąpienia od umowy na odległość. Pieniądze przelewamy niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu. Prosimy o dołączenie paragonu i wypełnionego formularza zwrotu (link do pobrania poniżej). FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY LUB REKLAMACJI bedzie klikalny Uprawnienie do odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.
  2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży (do pobrania w tym miejscu) na adres:
Reefguard Piotra Skargi 48/U1 71-422 Szczecin Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
  1. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik w wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowanie tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klientowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności, z wyłączeniem kosztów transportu/przesyłki oraz kosztów odesłania/zwrócenia towaru. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem uszkodzenia w jakimkolwiek stopniu Towaru odbiegającym od stanu fabrycznego lub korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Sprzedawca ma prawo w takim przypadku pomniejszyć zwrot płatności o adekwatne obniżenie wartości zwracanego Towaru
  3. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
  4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar ma być opakowany w oryginalne opakowanie bez uszkodzeń. Towar ma być zwrócony w nienaruszonym stanie wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: Reefguard Piotra Skargi 48/U1 71-422 Szczecin