Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego Reefguard (dalej również: „Regulamin Sprzedaży” lub „Regulamin”)

         I.            DANE FIRMY:

Reefguard Przemysław Kwiatkowski

ul. Piotra Skargi 48/U1

71-422 Szczecin,

Numer NIP 5941509336

Numer REGON 365111165

Numer konta do wpłat Bank PKO 33 1020 4795 0000 9702 0379 2843 

       II.            DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)      Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która akceptuje Regulamin Sprzedaży i dokonuje zamówienia w ramach sklepu;

2)      Regulamin Sprzedaży – jest to niniejszy dokument, który określa zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. Jest to regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

3)       Sklep internetowy (Sklep) – strona internetowa pod adresem Reefguard.pl, za pośrednictwem której Klient może złożyć zamówienie;

4)      Towar – rzecz sprzedawana za pośrednictwem Sklepu Reefguard na rzecz Klienta;

5)      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem sklepu internetowego Reefguard;

6)      Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7)      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – z dnia 18 lipca 2002 r. Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.

8)      Zamówienie – wola Klienta określająca chęć zwarcia Umowy sprzedaży na poszczególne Towary

 

    III.            WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO REEFGUARD

1)      Zakupy w sklepie rozpocząć można po rejestracji przez podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wyrażenie zgody na treść Regulaminu;

2)      Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, zgodnie z postanowieniami Regulaminu a także w sposób nieuciążliwy dla innych klientów, a w szczególności dla Reefguard;

    IV.            ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1)      Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na Towary 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

2)      Zamówienie na Towary może zostać złożone tylko przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto;

3)      Klient dodaje wybrane Towary do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;

4)      Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje dane.

5)      Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Kupuję i płacę” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;

6)      Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Twoje potwierdzenie do zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcia Zamówienia do systemu Sklepu);

7)      Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje zamówienie zostało przyjęte do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim;

8)      Towar zostaje przekazany klientowi dopiero po uiszczeniu pełnej kwoty zamawianego towaru;

9)      Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet;

      V.            DOSTAWA

1)      Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;

2)      Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską (w przypadku preparatów oraz towarów nie żywych) . Koszty dostawy przy przedpłacie wynoszą: dla paczek do 25 kg 20 zł, dla przesyłek życia LIVE UPS z gwarancja dostawy do następnego dnia do godziny 14:00 cena 60 zł.

Wysyłki zwierząt realizowane są przy zamówieniach za minimalną kwotę towaru 350 zł, w przypadku mniejszego zamówienia od wyżej wymienionej kwoty – koszt wysyłki wynosi 120zł.

Wysyłka zwierząt kurierem UPS nie podlega reklamacji. Wysyłka od momentu nadania, sklep przestaje być gwarantem zawartości. W szczególnych przypadkach sklep może wyrazić chęć częściowej rekompensaty w formie rabatu na kolejny zakup. Nie przyjmujemy reklamacji zwierząt już wpuszczonych do akwarium. Dowodem powinno być zdjęcie martwego zwierzaka w nieotwartej torbie transportowej. (Zdjęcia należy przesłać na e-mail: info@reefguard.pl). 

3) Kurier wysyłka życia livestock (koralowce, bezkręgowce, ryby, ukwiały) wysyłka w styroboksie. W okresie zimowym boxy są dodatkowo zapakowane z cieplikami termicznymi): koszt pakowania i wysyłki 60zł (z VAT).

Pakowanie i wysyłanie zwierząt jest dla nas sprawą bardzo ważną. Reefguard stawia na wysokie standardy pakowania zwierząt morskich. Każdy koralowiec, ryba czy bezkręgowiec są bezpiecznie umieszczone w przynajmniej dwóch woreczkach foliowych wypełnionych odpowiednią ilością wody i tlenu, tak aby zminimalizować ryzyko wycieku podczas transportu. Gatunki koralowców, które tego potrzebują pakowane są ze specjalnymi kawałkami styropianu do góry nogami. Do wysyłki zwierząt wykorzystujemy styropianowe boksy z grubymi ściankami. Do środka boksa dodajemy specjalne wypełniacze tak aby woreczki z rybami utrzymywały się w odpowiedniej pozycji. Do boksów dodajemy odpowiednią ilość ogrzewaczy.
Istnieje możliwość dorzucenia do zamówienia „życia” małych gabarytowo rzeczy np. bakterii czy pokarmu (nie dodajemy ciężkich czy niewymiarowych towarów typu wiadro soli czy świetlówki).

Wszystkie zamówienia życia, są wysyłane za pośrednictwem usługi UPS. Przed wysyłką kontaktujemy się z klientami aby potwierdzić możliwość odbioru paczki. W dniu, w którym Twoje zamówienie zostanie wysłane, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą numer śledzenia, dzięki czemu będziesz mógł monitorować przebieg realizacji transportu zwierząt.

DZIEŃ DOSTAWY
Zwierzęta wysyłamy tylko od poniedziałku do środy.

DOSTAWA NA NASTĘPNY DZIEŃ
W przypadku, gdy Twój adres nie kwalifikuje się do dostawy następnego dnia, możesz spróbować użyć adresu „UPS Access Point” w Twoim pobliżu. Wtedy paczkę odbierzesz z adresu, który kwalifikuje się do wysyłek 24H.

OPIEKA NA KAŻDYM ETAPIE ZAMÓWIENIA
Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji na każdym etapie zamówienia oraz wysyłki. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt.

4)      Możliwe jest również odebranie towaru osobiście w sklepie stacjonarnym Reefguard po uprzednim kontakcie;

5)       Termin realizacji dostawy w wypadku towarów dostępnych wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia;

    VI.            CENY I METODY PŁATNOŚĆI

1)      Ceny produktów na stronach Sklepu są w polskich złotych, zawierają wszelkie należne cła i podatki ale nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie;

2)      Koszt przesyłki jest prezentowany w Koszyku przy wyborze sposobu dostawy. Zależy od wartości zamówionego towaru, sposobu zapłaty za Towar oraz wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia;

3)      Płatności można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu lub gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy;

4)      Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru sposobu płatności, wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży;

5)      Mogą Państwo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie danej rzeczy;

6)      W takim przypadku muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane emailem);

7)      W przypadku odstąpienia od danej umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane płatności, pomniejszone o koszty wysyłki nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przez wskazane przez państwa środki płatnicze, nie wiążące się z dodatkowymi kosztami;

  VII.            REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1)      Reefguard jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego;

2)      Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@reefguard.pl. Reefguard zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

3)      Reefguard nie jest producentem wszystkich sprzedawanych towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej;

4) Wysyłka zwierząt kurierem UPS nie podlega reklamacji. Wysyłka od momentu nadania, sklep przestaje być gwarantem zawartości. W szczególnych przypadkach sklep może wyrazić chęć częściowej rekompensaty w formie rabatu na kolejny zakup. Nie przyjmujemy reklamacji zwierząt już wpuszczonych do akwarium. Dowodem powinno być zdjęcie martwego zwierzaka w nieotwartej torbie transportowej. (Zdjęcia należy przesłać na e-mail: info@reefguard.pl). 

VIII.            REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1)      Reefguard podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;

2)      Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Reefguard o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;

3)      Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Reefguard Przemysław Kwiatkowski, ul. Piotra Skargi 48/U1, 71-422 Szczecin, telefonicznie: 506963456 lub mailowo pod adres info@reefguard.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego;

4)      W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;

5)      Reefguard zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Reefguard Przemysław Kwiatkowski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 48/U1

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, w tym marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

Aby usunąć dane osobowe z bazy Administratora,  przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora ,lub po przez wysłanie informacji na adres e-mail info@reefguard.pl

    IX.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Reefguard a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;

2)      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Reefguard a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Reefguard;

3)      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;