Hanna HI 96822 Refraktometr cyfrowy do pomiarów zasolenia

1,299.00